Brf Juridik

Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boendeform som omfattas av flera rättsområden - bland andra bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, hyreslagen med mera. Föreningen ikläder sig i sin verksamhet en rad formella partsroller - fastighetsägare, företag, hyresvärd, arbetsgivare, låntagare, köpare av produkter och tjänster, beställare av byggentreprenader och mycket annat.

Här hittar du länkar med juridisk information som du kan ta del av i samband med olika frågor och funderingar som rör styrelsens arbete samt medlemmarnas boende i föreningen.

Brf Stallbacken Norra förvaltas av SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum) och hit kan både medlemmar/boenden och styrelsen vända sig för hjälp och rådgivning.

  • Vad är skillnaden mellan författning, lag, förordning och föreskrift?
   • Författning: ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift.
   • Lag: regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag måste finnas i form av lagar, vilket innebär att riksdagen fattar beslut om dem.
   • Förordning: regler utan sådana konsekvenser kan regeringen besluta direkt genom att utfärda en förordning.
   • Föreskrift: detaljregler inom vissa sakområden kan myndigheter besluta genom att utfärda en föreskrift.