Medlem

Under denna rubrik finner du som medlem information, dokument och kontaktuppgifter som rör ditt boende i föreningen.

 • felanmälan/anmäla ärenden

 • kontaktformulär/medlemsinformation

  • Att bo i bostadsrätt (Info/regler etc. om boendeformen)

  • Årsredovisningar och bokslut

  • Stadga - Policydokument - Trivselregler

  • Informationsbrev (uppdateras fortlöpande på hemsidan och skickas ut via e-postlista med jämna mellanrum)

  • Gemensam utrustning att låna för underhåll av gemensamma ytor och egen tomt

  • Försäkringsinformation

  • Information om Grannsamverkan & Säkerhet

SBC:s MEDLEMSSIDOR
Som medlem i föreningen kan du även logga in på SBC:s medlemssidor. Där
finner du intressant och nyttig information om din boendeform, ekonomi, juridik etc. Bl.a. finns det blanketter, faktabank, lagtext, tidningen Din Bostadsrätt, medlemsförmåner, nyhetsbrevet SBC-Direkt.


Logga in på SBC:s medlemssidor:

- Bostadsrättsinnehavare kan logga in med sitt objektsnummer och det lösenord som står på avgiftsavin. Till SBCs medlemssidor > > >


PANTBREV - SKICKAS DIREKT TILL SBC/EK.FÖRVALTARE


För att underlätta styrelsen arbete (blir många pantbrev varje år för styrelsen att vidarebefordra till ek. förvaltare/SBC utan att styrelsen gör något annat med pantbreven) och för en snabb hantering ber vi alla boenden i föreningen att använda nedanstående rutin för pantbrev. Skriv gärna ut detta eller hänvisa till föreningens hemsida under rubriken Spekulant-Mäklare-Finans.


Du kan också skriva ut och ta med denna info till din bank via denna länk>>>

I samband med att pantbrev utfärdas vid förändring av lån etc så skall dessa - av banken - skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltare, SBC och inte till styrelsen. Meddela respektive bankkontakt detta och ange adressen nedan till banken/kreditinstitutet:

Brf Stallbacken Norra (medl. nr. 8696)
℅ SBC
Box 226
85104 Sundsvall

Kontaktperson SBC: Isabell Holmsten:

E-Post:isabell.holmsten@sbc.se, Tel:0606008037