Gemensam utrustning

  • I föreningens förråd finns det gemensam utrustning som du som boende i föreningen har möjlighet att få låna för underhåll och skötsel av gemensamma boytor eller för egen del.
  • Lånad utrustning bokas/återlämnas via lista/lånelogg som finns uppsatt i förrådet.
  • Lånad utrustning skall alltid rengöras, återfyllas (bensin/olja) och lämnas tillbaka i gott skick.
  • Vid behov av underhåll/reparation (ex. slut på drivmedel, olja)meddela styrelsen via e-post ( norrastallbacken@gmail.com )
  • Nycklar till förrådet finns hos styrelsens ledamöter.
  • Det är inte tillåtet att ställa in egna redskap/material i förrådet. Om du har något som alla kan få använda så hör med styrelsen först (detta för att undvika att förrådet blir en förvaringsplats/sopplats).