Kontakt

Styrelsen

E-post till styrelsen: styrelsen@norrastallbacken.se


Gunnar Lindblom, Ordförande

Norra Stallbacksvägen 17

# 070-859 54 15


Daniel Gellingskog, Kassör

Norra Stallbacksvägen 6

# 0704-22 12 46


Martin Jönsson, Sekreterare

Sabbatsvägen 39

# 0722-326282


Jan Davidsson, Ledamot

Sabbatsvägen 25

# 0733-66 01 32


Hans Johan Håland, Ledamot

Sabbatsvägen 37

# 0730-746404


Kimmo Estola, Suppleant

Norra Stallbacksvägen 4

# 073-539 95 90


Kontakta Valberedningen med intresse för styrelseuppdrag

Brf Stallbacken Norra kännetecknas av att den är en aktivt förvaltad av styrelse och aktiva medlemmar som engagerar sig i sitt boende på många olika sätt. Ett bra sätt att engagera sig och samtidigt lära sig nya saker är att sitta med i styrelsen. Styrelsen ansvarar för förvaltning och träffas ca 7ggr/år för detta syfte. Styrelsens huvudsakliga uppdrag är att förvalta föreningen under året, arbeta med ekonomi och budget, tillse och upphandla planerat underhåll och tillfälliga reparationer. Det primära syftet är att hålla nere avgifterna för medlemmarna och utveckla värdet i föreningen. Som ledamot/suppleant utgår ett arvode för styrelseuppdraget och de olika rollerna stöttar varandra i uppdraget. Även styrelserådgivningen som styrelsen har tillgång till stöttar upp och man kan alltid ringa dem med olika frågor.


Är du eller någon du känner i föreningen intresserad av att vara med i styrelsen så ta kontakt med vår valberedning!

- Tommy Lööf (sammankallande):0731-811777

- Ingvar Arnell: 0704-052600


Valberedningens roll och arbete

  • Valberedningen skall vid den årliga föreningsstämman inkomma med ett förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.
  • Valberedningen skall innan föreningsstämman stämma av med sittande styrelsens ledamöter/suppleanter och bilda sig en egen uppfattning om hur uppdrag och engagemang visat sig under året som gått.
  • Ta reda på vilka ledamöter som sitter kvar och vilka avslutar sina uppdrag vilket anger behovet av nya ledamöter.
  • Valberedningen skall antingen på medlems förslag eller eget initiativ intervjua alla föreslagna ledamöter.
  • Valberedningen skall därefter komma med sitt förslag och samtidigt beakta aktuella frågor för kommande verksamhetsår och matcha mot bästa kompetens hos föreslagna kandidater till styrelsearbetet.


När en styrelsemedlem skall väljas måste valberedningen börja arbeta:

  • Vem/vilka har visat intresse för att delta i styrelsearbetet?
  • Vilken kunskap kan vara bra att få in i styrelsen?
  • Finns det ingen valberedning får styrelsen agera som sådan. De har ju intresse av att få in en kollega som fungerar i gruppen. Ibland hjälper de föreningsvalda revisorerna till i denna process.
  • Det förekommer dock att inget förberedande arbete görs innan föreningsstämman vilket inte är bra. Detta kan innebära att en medlem, som enbart kommer till stämman för att lyssna, kan blir invald i styrelsen utan att ha blivit tillfrågad. Visst det kan bli bra i slutändan men vi rekommenderar att den processen sköts något mer systematiskt.


Ta vara på den kompetens som finns i föreningen

Tänk dig en styrelse som har följande konstellation:

- En jurist

- En byggnadsingenjör

- En civilekonom

- En samhällsvetare

- En entreprenör

Tänk dig vilken erfarenhetsbank denna styrelse innehar och som kommer föreningen till godo. Allt fler föreningar tar också vara på denna möjlighet. Ta reda på vilken kompetens som finns bland medlemmarna och ta till vara på denna vid kommande styrelseval.


MEN det viktigaste är att det finns ett visat intresse och ambition att ta ett styrelseuppdrag där man som ledamot aktivt går in och förvaltar föreningen. För detta krävs ingen formell kompetens då det finns flera ledamöter som stöttar varandra i arbetet och olika roller att välja mellan och växa in i olika ansvarsområden.