Kontakt

Styrelsen

E-post till styrelsen:   styrelsen@norrastallbacken.se


Jonas Samuelsson, Ordförande

Norra Stallbacksvägen 11

# 0765 - 53 33 64


 Rita Ikonen, Kassör

Norra Stallbacksvägen 21

# 0704 - 82 36 69


Hans Johan Håland, Sekreterare

Sabbatsvägen 37

# 0730 - 746404


Kimmo Estola, Ledamot

Norra Stallbacksvägen 4

# 073-539 95 90
Magnus Fredrickson, Ledamot

Sabbatsvägen 29

#  0707-65 90 47


Stefan Knutsson, Suppleant

Norra Stallbacksvägen 7

# 0704 - 45 96 05


Magnus Larsson, Suppleant

Norra Stallbacksvägen 8

# 0724 - 54 19 21


Marita Andersson, Suppleant

Norra Stallbacksvägen 2

# 0729 - 66 99 82

Kontakta Valberedningen med intresse för styrelseuppdrag

Brf Stallbacken Norra kännetecknas av att den är en aktivt förvaltad förening genom  styrelse och  medlemmar som engagerar sig i sitt boende på många olika sätt. Ett bra sätt att engagera sig och samtidigt lära sig nya saker är att sitta med i styrelsen. Styrelsen ansvarar för förvaltning och träffas ca 7ggr/år för detta syfte. Styrelsens huvudsakliga uppdrag är att förvalta föreningen, sköta löpande ekonomi utifrån budget och olika nyckeltal samt tillse och upphandla planerat och löpande (reparationer) underhåll. 

Det primära syftet är att  bibehålla upparbetade värden och utveckla komfort i boendet som skapar en attraktiv  förening  för nuvarande medlemmar och potentiella köpare.  Som ledamot/suppleant utgår ett arvode för styrelseuppdraget och de olika rollerna stöttar varandra i uppdraget.  

Det krävs ingen speciell bakgrund utan engagemang och intresse skapar tillsammans med stadga, förvaltningsplan och övriga ledamöter goda förutsättningar för styrelsens uppdrag.  Styrelsen har också genom medlemskap i Bostadsrätterna tillgång till styrelserådgivningen som styrelsen alltid  kan ringa för rå di olika frågor och ärenden. 


Är du eller någon du känner i föreningen intresserad av att vara med i styrelsen så ta kontakt med vår valberedning!

- Jonas Samuelsson  tfn: 076 553 33 64  

- Björn Johansson  


Valberedningens roll och arbete


När en styrelsemedlem skall väljas måste valberedningen börja arbeta:


Ta vara på den kompetens som finns i föreningen

Tänk dig en styrelse som har följande konstellation av kompetenser och erfarenheter:

Tänk dig vilken erfarenhetsbank denna styrelse innehar och som kommer föreningen till godo. Allt fler föreningar tar också vara på denna möjlighet. Ta reda på vilken kompetens som finns bland medlemmarna och ta till vara på denna vid kommande styrelseval.


MEN det viktigaste är att det finns ett intresse och engagemang att ta ett styrelseuppdrag där man som ledamot aktivt går in och förvaltar föreningen. För detta krävs ingen formell kompetens då det finns flera ledamöter som stöttar varandra i arbetet och olika roller att välja mellan och växa in i olika ansvarsområden.