Medlem

Under denna rubrik finner du som medlem information, dokument och kontaktuppgifter som rör ditt boende i föreningen.

 • felanmälan/anmäla ärenden
 • kontaktformulär/medlemsinformation

  • Att bo i bostadsrätt (Info/regler etc. om boendeformen)
  • Årsredovisningar och bokslut
  • Stadga - Policydokument - Trivselregler
  • Informationsbrev (uppdateras fortlöpande på hemsidan och skickas ut via e-postlista med jämna mellanrum)
  • Gemensam utrustning att låna för underhåll av gemensamma ytor och egen tomt
  • Försäkringsinformation
  • Information om Grannsamverkan & Säkerhet

SBC:s medlemssidor (föreningens ek. förvaltare)

Som medlem i föreningen kan du även logga in på SBC:s medlemssidor. Där finner du intressant och nyttig information om din boendeform, ekonomi, juridik etc. Bl.a. finns det blanketter, faktabank, lagtext, tidningen Din Bostadsrätt, medlemsförmåner, nyhetsbrevet SBC-Direkt.

Logga in på SBC:s medlemssidor:

- Bostadsrättsinnehavare kan logga in med sitt objektssnummer och det lösenord som står på avgiftsavin. Till SBCs medlemssidor > > >

Pantbrev

Alla pantbrev skickas direkt till föreningens förvaltare, SBC, på nedanstående adress.

Brf Stallbacken Norra (medl. nr. 8696)

℅ SBC

Box 226

85104 Sundsvall