Barn - Miljö - Trivsel

Vi är en föreningen där det finns många barn i olika åldrar. För oss är det därför viktigt att barnen får vara med och ta del av vad som sker i föreningen. Vi arbetar aktivt för en bra miljö för våra barn så att de kan vara trygga och säkra i vårt område och samtidigt lära sig ta ansvar t.ex. vara med på föreningens gemensamma städdagar där vi har redskap och verktyg som barnen kan använda sig av. Barnen får också på ett pedagogiskt sätt lära sig hållbar utveckling och miljöansvar genom olika aktiviteter som bl.a. vår föreningsloppis, städdag och påverka hur de själva vill ha utemiljön och lekplatsens utformning.


Styrelsen jobbar aktivt med ett inkluderande perspektiv där alla som bor i föreningen ska känna sig välkomna utifrån sina förutsättningar att bidra med sitt engagemang, kunskaper, intressen och ambitioner. Styrelse, arbetgrupper, miljö- & trivselgrupp är några arenor man kan vara med och bidra till föreningens utveckling.


Tillsammans hjälps vi åt att skapa en inkluderande, trygg och hållbar miljö där alla känner sig välkomna!
Städdagen är en perfekt mötesplats för våra barn