Föreningsformulär

Ärenden/Medlemsformulär/Boende- & trivselenkäter mm

För att förenkla intern och extern kommunikation, information och administration mellan medlemmar, styrelse, förvaltare, revisor, mäklare, spekulanter m.fl. använder sig föreningen av formulär som du som medlem själv fyller i och i vissa fall även själv kan uppdatera/ändra vid behov via länk i det bekräftelsemejl som systemet skickar ut.

På samma sätt kan du följa aktuell status på ärenden etc. som du lämnat in och som föreningen behandlar varefter systemet skickar ut nya uppdaterade bekräftelsemejl.

Föreningen/styrelsen får genom formulären tillgång till viktig historik och trender som underlag för revidering av underhållsplan, fortlöpande underhåll och bättre koll på hur man kan jobba förebyggande för att hålla nere kostnader och de boendes avgifter till föreningen.

Högst upp till höger i varje formulär finns länkar (lista/excel/support) till inkomna svar. Vissa formulär är öppna för alla medlemmar medan andra kräver inloggning (oftast styrelsen för hantering av lämnade svar).

Formulärlänk

Beskrivning/syfte

Här fyller du/ni som medlem/ar i kontaktuppgifter för boende på respektive adress i föreningen. Styrelsen skickar med jämna mellanrum/vid behov ut information via medlemmarnas e-postadresser.

Medlemsregister

Fyll gärna i din kompetensprofil så kan styrelsen/valberedningen få en överblick av intressen, nätverk och kompetenser som finns inom föreningen. På detta sätt kan alla boende hjälpas åt med förvaltning och utveckling av föreningen så den blir attraktiv och samtidigt kostnadseffektiv i förvaltningen.

Ändra/uppdatera dina svar/uppgifter

- Som medlem ansvarar du själv för att ha uppdaterade kontaktuppgifter.

- Efter att du skickat in formulärsvaren skickas ett bekräftelsemejl till den angivna e-postadressen. Där finns en länk där du själv kan ändra/uppdatera dina svar/uppgifter. Spara därför detta brev i din inkorg.

https://brfstallbackennorra.proofx.se/lthoKS0QEQK3G3nMZybAYB/

Hur ärendehanteringen/felanmälan fungerar:

1. Anmäl ärendet genom att fylla i formuläret. Bekräftelsemejl med lämnade uppgifter skickas till den som lämnat in ärendet och till föreningen (teknisk förvaltare, administratör, styrelsen) för hantering av ärendet.

2. Följ ärendet så fort föreningen uppdaterat med ärendestatus (eller bett dig att komplettera ditt ärende via avsedd länk i bekräftelsemejlet) skickar systemet alltid ut ett uppdaterat bekräftelsemejl till den som inkommit med ärendet.

Styrelsens företrädare kan via länkarna i formulärets topp se/ladda ned lista över samtliga ärenden (historiska och aktuella) som ex. underlag för verksamhetsberättelse, revidering av underhållsplan etc.

Brf Marketplace>>>

Medlemmarnas eget pryltorg

Fungerar bäst via laptop. Smartphonefunktionalitet kommer inom kort...)

Boende- och Trivselenkät>>>

Svara endast på denna enkät efter uppmaning ifrån styrelsen.

Omdöme av mäklartjänst>>>

Omdömen av mäklartjänster vid fastighetsförmedling.

Anmälan föreningsstämma>>>

M I L J Ö

- Tänk på miljön innan du slänger; det gör vi i vår förening! Här lägger du upp allt ifrån smått till stort som inte längre får plats hemma.

AFFÄRSVERKSAMHET & FÖRETAGANDE

- Passa på att marknadsföra dig själv/ditt företag genom att lägga upp erbjudanden, kompetensområden, CV.

- Via BRF-erbjudande kan du göra riktade erbjudande till din medlemmar/boende i din egen förening.

Ändra/uppdatera/ta bort erbjudande/annons

- Efter att du skickat in ditt erbjudande/annons skickas ett bekräftelsemejl till den angivna e-postadressen. Där finns en länk där du själv kan ändra/uppdatera eller ta bort ditt erbjudande/annons.

Styrelsen genomför med jämna intervall en boende- och trivselenkät för att ta reda på hur medlemmarna upplever sitt boende avseende bl.a. trivsel, trygghet, funktionalitet, prestanda, miljö och komfort.

Underlaget tas upp i styrelsen för beslut kring ev åtgärder, tillsättning av arbetsgrupper för förbättringsåtgärder samt som underlag för revidering av underhållsplan och som information för presumtiva spekulanter.

Det är av ovanstående anledningar viktigt att alla hushåll i föreningen svarar på enkäten efter styrelsens uppmaning.

Det kommer ett bekräftelsemejl till angiven e-postadress där du som boende kan se dina svar, komplettera/ändra via den länk som medföljer.

I samband med försäljning där fastighetsmäklare anlitats kan du som säljare eller köpare välja att frivilligt lämna ett omdöme över den mäklare/mäklartjänst som anlitats.

På detta sätt kan andra säljare/köpare få information och ta ställning till kvalitén på mäklartjänster inom föreningen.