Spekulant-Mäklare-Finans

För dig som är intresserad av våra bostäder finner du här information om föreningen. Du är även välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen.

BRF Stallbacken Norra på Gerrebacka Höjd stod klart 2003 då de första medlemmarna flyttade in. Föreningen har allt sedan dess haft en god ekonomi och en aktiv förvaltning. För det fortlöpande underhållet har föreningen en långsiktig underhållsplan tom 2041. Underhållsplanen uppdateras med jämna mellanrum och ger en ekonomisk trygghet åt föreningen och dess medlemmar genom att de flesta åtgärder kan planeras långsiktigt och ekonomiskt samt att man ser hur avgiften kommer påverkas ur ett långsiktigt perspektiv. Styrelsen genomför varje år dels en inspektion av exteriören på fastigheten, dels skickas varje år ut en enkät till samtliga medlemmar angående värme, vatten, ventilation etc; vilket ger än mer exakt underlag för status och behov av reparation, underhåll samt investeringar dvs sånt som påverkar avgiften till föreningen.

Styrelsen är även mycket aktiv när det gäller att bevaka och förhandla de räntor som löper avseende föreningens lån; vilket ger lägsta tänkbara snittränta i förhållande till rådande konjunktur.

Föreningen har ett gemensamt förråd där medlemmarna har tillgång till utrustning för ex. underhåll och trädgård. Det finns även extra bord och bänkar att låna för festligare tillställningar.

Föreningen förvaltas ekonomiskt av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB dit du som spekulant även kan vända dig med dina frågor. Du kan även ta kontakt med föreningens revisor som sedan bildandet varit den samma, KPMG


Hör gärna av dig till styrelsen för att få inloggningsuppgifter till dokumentkatalogen där du finner bl.a. årsredovisningar, stämmoprotokoll, verksamhetsberättelser mm.